Mail med betalingsinformasjon ble sendt 14. november til barn med bekreftet plass. Sjekk søppelmail dersom du ikke har mottatt noe. Barn som har kommet inn fra ventelistene, har mottatt mail i ettertid :-)

Alle nyheter

Login