Se Tomm Murstad Sjøleir live! Kameraet er slått av for vinteren. Badeland, båter og brygger ser du når vi slår på kameraet igjen i juni :-) 

Sjoleir Web cam

 

 

Bildet er fra Tomm Murstad Sjøleir på Høyerholmen, utenfor Sandvika, i indre Oslofjord. Du ser mot Hareholmen og innseilingen til Sandvika.
Bildet oppdateres flere ganger i timen om sommeren.