Det har vørt en litt tøff vinter og kameraet har problemer! Det er til reparasjon...

Sjoleir Web cam

 

 

Bildet er mot Tomm Murstad Sjøleir på Høyerholmen, utenfor Sandvika, i indre Oslofjord..
Bildet oppdateres flere ganger i timen om sommeren.